tore

Årets taksering av lirypebestanden er gjennomført i perioden 10. - 20. august. Videre framdrift:

  1. Oppsummering og saksforberedelser; 21. - 24.8
  2. Fjellstyremøte 27.8, der fjellstyret vedtar reguleringer, fangstbegrensinger m.m.
  3. Styrets beslutninger legges ut på våre nettsider i løpet av 28.8.
  4. Deretter følger utsending av jaktkort med utfyllende info til de jegere som er innvilget jakt
  5. Jaktkort for innenbygdsboende er tilgjengelige fra 8.9.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes