Taksering av lirypebetanden i Øystre Slidre statsallmenning er gjennomført. Data fra takseringen er analysert av høgskolen i Hedmark. Resultatene viser at det er store lokale forskjeller. Stamfuglbestanden og kyllingproduksjon er ekstremt dårlig i den sørre delen av allmenningen, mens tilstanden er variert men bedre i de øvrige områdene.

 

 Takseringen viser at lirypebestanden har et jaktbart overskudd. Med unntak av et mindre område helt i sør der lirypa fredes, vil det bli gjennomført jakt i hele allmenningen. Det er forhåndssolgt mange jaktkort til utenbygds jegere, og det vil bli jaktkortsalg til innenbygds som før. Imidlertid vil det bli innført relativt strenge begrensninger for de som skal jakte. Samme begrensninger for alle jegere. 

 

Fjellstyret har gjort vedtak om:

 • Sørre delen av jaktfelt A (sør for stølsvegen Moane-Fullsenn). Her åpnes det ikke for jakt på rype. Jakt på andre arter tillates. Kart med beskrivelse
 • I resten av allmenningen er følgende kvoter fastsatt:
  • Dagskvote i perioden 15.9.-15.10:    2 ryper pr. jeger/dag
  • Dagskvote i perioden 16.10.-23.12:  1 ryper pr jeger/dag
  • Sesongkvote pr. jeger for hele jaktsesongen: 10 ryper pr. jeger.

Med "ryper" menes både liryper og fjellryper.

 

Andre begrensninger:

 • Det selges ikke flere jaktkort i begrenset periode
 • Det åpnes ikke for fritt salg av jaktkort på INATUR fra 16. oktober
 • Det åpnes ikke for snarefangst i noen del av allmenningen.

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes