Høyskolen i Hedmark har laget en rapport om årets lirypetakseringer. Rapporten er regionvis der landet er delt i 4 soner. Vårt område tilhører område 2. Rapporten i sin helhet med kart kan lastes ned fra nettsidene til høyskolen.

 

Hovedkonklusjonen i rapporten for det store område 2 er at det er en sammenhengende nedgang i stamfugltetthet i hele området siden 2006. Nesten samme tendensen er det i Jemtland i Sverige. Forskerne vet per i dag ikke hva som er grunnen til dette.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes