Fjellstyrt i Vestre Slidre har fått medhald frå departementet i si tolking av regelverket.

Vestre Slidre fjellstyre har etter mange brev, vedtak møter og befaring med LMD fått gjennomslag for at stølar kan vera i bruk sjølv om det ikkje er husdyr på garden.

Dette er ei viktig prinsippiell avgjerd for å sikre drift på støl/gard og for innhaldet i bruksretten. Dette har vært eit langvarig arbeid som også Øystre Slidre fjellstyre både har delteke i, og støtta fullt opp om. Dette betyr at den tolking av § 9 i stølsforskriften, som har vært brukt av fjellstyrene i Valdres, kan fortsette. Det er viktig at LMD no klargjer dette i ei forskriftsending.
Les meir på Norges fjellstyresamband og Landbruk- og matdepartementet sine nettsider.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes