Bandtvang


Det er bandtvang for hund i Øystre Slidre frå 1. april til og med 31. september

I Øystre Slidre kommune er det vedteke forskrift om bandtvang for hund jf bestemmelser i hundeloven.

 

Dette inneber at hundar skal haldast i band, vera innestengt eller inngjerda slik at dei ikkje kan jage eller skade vilt, herunder viltets reir, egg og bo. Det same gjeld forholdet til bufe på beite og tamrein. Bandtvangsperioda i Øystre Slidre gjeld i tida 1. april til og med 30. september.

 

Se heile forskriften her

 

Les meir om ditt ansvar som hundhaldar her

  


Bandtvang-1

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes