Fjellstyret har lagt til rette for at de som ønsker det kan jakte på smårovvilt etter nasjonale bestemmeser om jakttider for den enkelte art.

Se hvilke arter og jakttider som gjelder her. Fjelloven pålegger fjellstyret å ta betalt for alle jaktformer, også på smårovvilt. Denne er avgifta er satt svært lavt (kr 50,-). Løs jaktkort på INATUR.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes