Det gjennomføres i disse dager taksering av lirype i Øystre Slidre statsallmenning. Feltarbeidet utføres av medlemmer av Ø.Slidre JFF etter opplegg fra fjelloppsynet.

Det takseres etter linjer på kartet, i 13 områder i hele allmenningen og Heimdalen. Kommunen har gitt dispensasjon fra best. om båndtvang i Hundeloven. Resultater fra takseringen analyseres av Høgskolen i Hedmark. Fjellstyret bruker dette som grunnlag under regulering av jaktrykket før jakta starter. Saken behandles av fjellstyret i møte 2. september. Spørsmål i denne sammenheng kan rettes til fjelloppsyn/daglig leder i fjellstyret tlf. 99551844

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes