Takseringen i Øystre Slidre statsallmenning er gjennomført på samme måte og i samme områder som tidligere år. Data fra takseringen er analysert av Høgskolen i Hedmark. Resultatene viser at det fortsatt er store forskjeller innenfor allmenningen. Både stamfuglbestanden og kyllingproduksjonen er svak i sørre del av allmenningen men situasjonen er betydelig bedre i midtre og nordre del.f

Taksringen viser at lirypebestanden har et jaktbart overskudd. Med unntak av et mindre område i sør, der lirypa fredes også i 2013, vil det gjennomføres jakt i resten av allmenningen. Det er forhåndssolgt jaktkort til utenbygds jegere og det blir jaktkortsalg som før for innenbygds. Det er innført begrensninger for alle som skal jakte. Like begrensninger for alle.

Den 2. september fastsatte fjellstyret følgende regler for småviltjakta 2013:

Sørre delen av jaktfelt A (sør for stølsvegen Moane-Fullsenn): Her åpnes det ikke for jakt på rype. Jakt på andre arter tillates. Kart med beskrivelse

I resten av allmenningen er følgende kvoter fastsatt:
-Dagskvote 15.9. - 31.10:    4 ryper pr. jeger pr. dag
-Dagskvote 1.11. - 23.12:    2 ryper pr. jeger pr. dag.
Med ryper menes både liryper og fjellryper.
Det fastsettes ingen sesongkvote, men alle jegere oppfordres til måtehold i samlet uttak gjennom sesongen.

Andre begrensninger:
-Det selges ikke flere jaktkort i begrenset periode. Det holdes igjen ca 100 jaktkort for utenbygds jegere med og uten hund i forhold til tillatt solgt. Disse selges ikke. Dette kompenseres med forflytning av jegere med hund fra felt A til deler av felt B, og salg på INATUR for jegere uten hund. Daglig leder kan avgjøre om dette salget skal avsluttes eller reguleres hvis bestandsituasjonen tilsier det.
-Det åpnes ikke for begrenset salg av jaktkort til utenbygds m/fuglehund fom. 16. oktober.
-Snarefangst tillates ikke i jaktfelt A. Det åpnes for snarefangst i jaktfelt B og C.

Hele saken finner du på denne linken

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes