Jegere som i jaktåret er registrert som lisensjegere i jegerregisteret, kan drive lisensjakt på store rovdyr i Øystre Slidre statsallmenning. Ingen jakt kan foregå uten tillatelse fra rettighetshaver (fjellstyret).

Disse har tillatelse fra fjellstyret til å drive lisensjakt i Øystre Slidre statsallmenning:
- Elgjegere med kontrakt kan jakte på eget jaktfelt under elgjakta, jakt på andres jaktfelt må skje i samarbeid med det stedelige jaktlaget. Etter elgjakta kan det drives jakt i hele allmenningen ut lisensperioden.
- Alle som har gyldig jaktkort for småviltjakt.
- Alle andre må få en tillatelse uten avgift fra fjellstyret

Ved kontroll skal lisensjegeren kunne forevise gyldig jaktkort for småviltjakt, være deltager på et elgjaktlag, eller ha annen tillatelse fra fjellstyret. Kvitteringen fra registreringen som lisensjeger i jegerregisteret skal medbringes under felling/fellingsforsøk. Lisensjegere som jakter med rifle, skal ha dokumentasjon på gyldig skyteprøve under felling.
Les mer om lisensjakt på jerv og ulv på fylkesmannens nettsider

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes