kvit-rypefangst

Øystre Slidre jeger- og fiskerforening informerer om at de som ønsker å delta å jegerprøvekurs i vår kan melde seg på til Vang jeger og fiskarlag som arrangerer kurs i 2014. Ta kontakt med Pål Knuts på telefon 991 05 872 for påmelding og informasjon. Mulig oppstart i februar/mars.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes