Landbruks- og matdepartementet har endret § 9 i "forskrift om seter og tilleggsjord mm i statsallmenning".

Endringen medfører en presisering for når en støl i statsallmenning kan regnes for å være i bruk, dvs at en støl regnes for å være i bruk, ikke bare når stølsvollen beites, men også når fòret på stølen blir slått og solgt, som en del av den jordbruksmessige drifta av eiendommen. Endringen får liten praktisk betydning i Øystre Slidre, da fjellstyret også tidligere har forstått og praktisert § 9 slik. Les hele endringen her.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes