Heimdalen-host


Taksering av lirypebestanden er gjennomført og analysert av Høyskolen i Hedmark. Resultatene gir bare en indikasjon på bestandstetthet, men er et godt hjelpemiddel i forvaltningen.


Årets taksering viser en klar forbedring i sørre delen av allmenningen som har vært fredet for jakt på rype de siste to år. Økningen i sør skjer hovedsakelig på grunn av god kyllingproduksjon.

I det midtre område er det også god produksjon, men lavere tetthet enn i 2013. Mens det i nord er litt svakere produksjon og tetthet enn i 2013.

Konklusjon etter årets taksering i Øystre Slidre statsallmenning: Det er noe lavere totalbestand enn i 2013, men med jevnere fordeling, og at kyllingproduksjonen er jevnt god.

I møte 1. september har fjellstyret fastsatt følgende regler for småviltjakta 2014:

Dagskvote:
-15.9. - 31.10:   3 ryper pr jeger pr dag
-1.10. - 23.12.   2 ryper pr jeger pr dag
Med "ryper" menes både fjellrype og lirype.
Det settes ingen sesongkvote, men alle jegere oppfordres til måtehold i samlet uttak gjennom sesongen.

Andre begrensninger:
-Det kan selges inntil 25 stk. 5 dagers jaktkort til utenbygds jegere med fuglehund, men ikke før 6. oktober. (Venteliste er fulltegnet)
-Det åpnes ikke for begrenset salg av jaktkort til utenbygds jegere m/fuglehund fom 16. oktober
-Snarefangst tillates ikke i jaktfelt A. Det åpnes for snarefangst i jaktfelt B og C.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes