bandtvang 200x142
Fjelloppsynet har fått melding om at en sau som har beita i området Skaterudstølen-Sørre Trollåsen, har fått bittskader. Mest sannsynlig er skadene forårsaket av hund. Vi minner om at det i Øystre Slidre med visse unntak, bl. a. lovlig jakt, er båndtvang for hund til og med 30. september. Det er svært viktig at båndtvangen overholdes også i siste del av beiteperioden da innsanking starter nå.
Les  Forskrift om båndtvang i Øystre Slidre

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes