Fjellstyret inviterer til åpent møte om fiskereglene på Tingvang tirsdag 25. november kl 19. Det legges opp til en del endringer av reglene, og det tas inn noen definisjoner som ikke har vært med tidligere.

Saksbehandling etter Fjelloven starter i etterkant av møte, med at administrasjonen legger fram et utkast som behandles i fjellstyret og sendes på høring.Forhold som det i hovedsak vurderes å endre på:

- Fjellovens krav til bosetting tas inn som opplysende tekst

- Fiskekort til barn/ungdom

- Bruk av mer enn ei stang under stangfiske.
             

- Åpne for begrenset oterfiske for utenbygdsboende

- Endring av fredningsperiode (gytefredning) i elver og bekker

- Endringer av  garnfiske og fisketid i noen vann 

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes