Fjellstyret fremmer forslag til endring av fiskereglene i Øystre Slidre statsallmenning. Saken ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 16.12.2014 til 13.1.2015.

Endringer i hovedtrekk

·         Fjellovens krav til bosetting tas inn til orientering

·         Krav til fiskekort som avviker fra lovens krav (barn/ungdom)

·         Utvidelser av redskapsbruk:

o   Bruk av to fiskestenger/pilkestikker (utenbygds)

o   Begrenset bruk av oter (utenbygds)

o   Rusefiske etter abbor (innenbygds)

·         Fredningsperiode i elver og bekker flyttes 10 dager utover.

·         Avslutning av garnfiske flyttes 10 dager utover

·         Endringer av antall garn og fisketid i noen vann (Gravolstjednet, Urektjednet og Perstjednet)

·         Forslag om opphør av garnfiske på Flytjedne, Fisketjedne og Svinetjednet

Hele saken finner du  HER

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes