Bilder fra utsetting 7. juli 2015

Utsetting av 7000 3-årig settefisk i Vinstre:

Vinst 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttapping gjennom slange fra tank

vinst 2

 

 

vinst 3

Noe fisk ble transport over vinstre i tank med oksygentilførsel

 

Pakking av fisk som skal til Fisketjedne på Valdresflya og Svinetjednet

pakking 2

 

 

Utsetting i Fisketjedne på Valdresflya 1329 moh under vinterlige forhold 7. juli

flya 1

 

flya 2

transport i pulk 

 

 

flya 3

Her får fisken gode betingelser. Disse kan bli store til glede for sportsfiskere

flya 4

 

Utsetting i Svinetjednet 1068 moh 7. juli

Svinetj 1

 Et fiskevann med tynn bestand og svært gode vekstforhold.

Svinetj 2

 

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes