Søknad om tilskott frå Fjellkassa må sendast fjellstyret innan 1. juni

I §11 i Fjellova står det mellom anna:

”Er overskotet i fjellkassa større enn det som trengs til tiltak innan allmenningen, kan det av overskytande løyvast midlar til føremål som tek sikte på å styrkje næringsgrunnlaget i dei bygdene som har rett til allmenningsbruk.” Tilskot til fellestiltak som opprusting og nyanlegg av stølsvegar (i heile kommunen), har vore prioriterte. Men det kan og gjevast midlar til andre næringstiltak og til allmennyttige formål.

Søknad sendast Øystre Slidre fjellstyre, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes innan 1. juni. Det skal søkjast på fastlagde skjema som du kan laste ned her:

Søknadsskjema om tilskudd til stølsveg

Søknadsskjema om tilskudd til andre formål

 

Søknadsskjema på påpir kan du få tilsendt ved å vende deg til fjellstyrekontoret. Kontordager er tirsdag og fredag.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes