Vedtak om årets småviltjakt er gjort. Tirsdag 30.8. ble alle jaktkort sendt til de som er tildelt jakt i år.

Det åpnes ikke for salg av flere jaktkort til utenbygdsboende.

Fjellstyret har vedtatt følgende jaktregler 2016: pdfjaktregulering småviltjakt 2016

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes