ryperapportlogo 2017

 

Taksering av lirypebestanden er gjennomført og analysert av Hønsefuglportalen

I Øystre Slidre statsallmenning og Heimdalen er det beregnet en tetthet med 15 liryper pr km2.. Dette er et gjennomsnittstall som med stor sikkerhet ligger mellom 10 og 22 liryper pr km2. Årets produksjon er beregnet til 4,6 kylling pr par liryper. Tetthet av voksen lirype er forholdsvis svak og viser ingen oppgang fra 2016.

Årets takseringsresultat er noe bedre enn i 2016 og ligger på et middels nivå mht både tetthet og produksjon i forhold til sammenlignbare takseringer i 10 år. Det er bra fordeling fra sør til nord. Det er i stor grad store og fine kyllinger, men også noen omlagte kull med små kyllinger.

Resultatene gir en indikasjon på bestandstetthet og kyllingproduksjon og er et godt hjelpemiddel i forvaltningen.



Fjellstyret har i møte 28. august fastsatt følgende regler for småviltjakta 2017:

Dagskvote:

-2 ryper pr jeger pr dag. Med "ryper" menes både fjellrype og lirype. Flytting av kvoter mellom jegere og dager er ikke tillatt.

Andre begrensninger: 

-Resterende jaktkort som er holdt igjen i første tildelingsrunde, selges ikke.

-Det åpnes ikke for salg av jaktkort til utenbygds jegere med eller uten hund utover det som er forhåndssolgt.

-Snarefangst tillates ikke i noen del av allmenningen.

 Fjellstyresaken finner du her: pdf24 Taksering av lirype. Regulering av jakttrykk

Salg av jaktkort til utenbygdsboende: Alle jaktkort er forhåndssolgt. Ingen ledige jaktkort i 2017

Salgskanaler for innenbygdsboende i Øystre Slidre:

-Det er åpnet for salg av jaktkort med og uten hund på INATUR.NO

-Fra 2. september kan det løses jaktkort på samme utsalgssteder som før.

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes