Øystre Slidre fjellstyre har ansatt Anne Frugård som ny daglig leder/fjelloppsyn. Anne har sin utdanning innen utmarksforvaltning og skogbruk og jobber i dag som skogbrukssjef i Øystre Slidre kommune. Hun starter i jobben 1. mai. Samtidig går Reidar Gran inn i pensjonistenes rekker etter 40 års tjeneste for fjellstyret. pdfArtikkel i avisa Valdres

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes