Bandtvang-folder-beskjertI øystre Slidre er det bandtvang for hundar frå 1. april til 30. september. Hundar skal også utanom bandtvagstida vera under kontroll. Reglane for bandtvang er viktige med tanke på å beskytte både husdyr og vilt.

Vi er inne i yngletida for småviltet og det nærmar seg kalvingtid for hjorteviltet. Alt vilt treng ro no. Skogsfuglar og liryper starter egglegging i desse dager (midten av mai). Dei starter ruging når alle egg er lagt, og klekking skjer vanlegvis i i sankthans tider.


Hundeloven har krav om at hundar skal haldast i band, væra innestengd eller inngjerda i perioda 1. april til 20. august. I tillegg er det vedtake ei kommunal forskrift om bandtvang for hund i Øystre Slidre frå 21. august til 30. september. Det er nokre unntak frå bestemmelsane. Les meir om dette i hundeloven og i kommunal forskrift

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes