Alle fjellstyrets tre båter for utlån er klare for bruk


Aure-i-Stortjednet

Bildet viser fisk som ble tatt på sluk i Stortjednet (Skag) samme dag båten ble lagt ut.

Mer informasjon om tilbudet finn du her

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes