gjerde
Vinteren er hard med gjerder i fjellet. Snart sleppes fleire tusen beitedyr til fjells. Dei som har gjerder rundt stølar og tilleggsjord må gå over desse før beitesesongen starter.

Lova om dyrevelferd § 15 seier m.a.: "Den som er ansvarlig for gjerdet , skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak  kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger"

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes