Forslag til revidert beiteavtale med Fram Reinlag (fjellstyresak 47/2010), ligg ute til effentleg ettersyn. Saka finn du her. Merknader til avtala må sendast skrifteleg til Øystre Slidre fjellstyre, Vindevegen 5, 2940 Heggenes innan 28.1.2011. Saka blir behandla i fjellstyremøte 7.2.2011.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes