Fredag 6. august starter rypetaksering i 13 forskjellig områder fra sør til nord i Øystre Slidre statsallmenning. Kommunen har gitt dispensasjon fra Hundeloven og beitebrukere er orientert. Feltarbeidet utføres av medlemmer av Ø. Slidre jeger- og fiskerforening.

Takseringen er et ledd i fjellstyrets forvaltning av småviltbestanden. Den vil foregå for det meste i de to påfølgende helger og avsluttes ca 17. august. Ekvipasjer følger fastsatte linjer i terrenget og det benyttes løs fuglehund for å finne fugl. Alle observasjoner blir ført inn i skjema som legges inn i et dataprogram. Med bakgrunn i disse data estimeres rypetetthet og årets kyllingproduksjon. Med bakgrunn i denne kunnskapen avgjør fjellstyret om det skal innføres begrensninger, av hvilke type og omfang. Dette skjer i fjellstyremøte 30. august. Spørsmål om takseringen kan rettes til fjelloppsyn Reidar Gran 99551844.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes