robolstol-skagetFylkesmannen i Oppland har sendt oppsummering av høringen og tilråding om utviding av Ormtjernkampen nasjonalpark til Direktoratet for naturforvaltning. Lenke til fylkesmannens nettsider

Pressemelding frå Øystre Slidre kommune

I Øystre Slidre er det særleg tre tilhøve som er vesentleg endra i forhold til forslag før høring:
-Grensa for nasjonalpark blir trekt innanfor Haldorbu og Bøllhaugbu, men inngår i landskapsvern.
-Høvssjøen naturreservat utgår heilt
-Stølslaget Lie utgår av landskapsvernområde

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes