rypejaktFjellstyret holder gratis jaktkort til ungdom i alder 14 til fyllte 16 år (opplæringsjakt), når jakta utøves i tråd med §6 i forskrift om jakt og fangst. Ordningen gjelder både innen og utenbygdsboende jegere. I perioder som det selges begrenset antall jaktkort (15.9-15.10), må også denne aldersgruppen søke om gratis kort.

Øystre Slidre fjellstyre har innført en ordning med gratis fiskekort for ungdom til og med det året de fyller 20 år. Ordningen gjelder alle som siste året har vært bosatt i Norge. Vilkår: Gratiskort må løses og medbringes under fisket. Oppsynet vil kreve legitimasjon for alder. Fiskereglene gjelder også for de som benytter gratiskort.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes