Øystre Slidre fjellstyre har 5 medlemmar som er valt av kommunestyret etter krav i Fjellova. Kommunen har inga instruksjonsmyndigheit over fjellstyret utover dette.

Fjellstyret sitt arbeidsfelt omfattar bl.a. beite, stølsbruk, jakt og fiske, oppsyn/informasjon, tilrettelegging for friluftsliv og støtte til lokal næringsutvikling. I sitt arbeid skal fjellstyret take vare på naturvern- og friluftsinteressene.

 

 Nytt fjellstyre valgt for perioden 2016 - 2019:

 
 
Tor Skattebo, leder vara: Tove Grethe kolstad
Bente Oxhovd, nestleder      vara: Tord Dieserud Rogne
Ole Krisitan Oldre vara: Ellen Flatland
Stine Shlytter vara: Svein Oddvar Moen
Mari Rabben Lundby vara: Svein Høgsnes
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes