Fjellstyremøter er opne og sakspapir er tilgjengeleg på fjellstyrets nettsider, i resepsjonen på Tingvang og på fjellstyrekontoret ca ei veke før møte.

Mandag 12. februar

Mandag 19. mars

Mandag 7. mai

Fredag 22. juni ( befaring hel dag)

Mandag 25. juni

Mandag 3. september (befaring hvis behov)

Mandag 29. oktober

Mandag 3. desember

Saker som skal opp til behandling må vera fjellstyret i hende 2 veker før møtedato.

Byggesøknader på støl må vi ha 4 veker før møtedato. Grunnen til dette er at søknaden skal sendast til Oppland fylkeskommune og Statskog til uttale. Gjeld det søknad om bygging på støl, skal eige skjema om bruk leggjast ved. pdfSøknadsskjema for bygging på støl.pdf 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes