Søknadsskjema for harejakt med hund

Harejakt med hund
Skjemaet må fyllast ut fullstendig. Dersom fleire personar ynskjer å jakte saman, må dei søke som jaktlag. Alle medlemmer i jaktlaget må oppgje fullt namn og adresse. IKKJE SEND MEIR ENN EIN SØKNAD.

Jaktleiar/kontakperson skal førast opp som nr 1

Felt merka med * må fyllast ut.
Navn:
Jeger 1(*)
Ugyldige data
Adresse:
Ugyldige data
Postnr./sted:(*)
Ugyldige data
Telefon:(*)
Ugyldige data
E-post:(*)
Ugyldige data
Jeger 2
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Jeger 3
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Jeger 4
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Jeger 5
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Jeger 6
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Jeger 7
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Jeger 8
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Jeger 9
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Jeger 10
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Ugyldige data
Det søkjast for flg årstal:
Ugyldige data
Velg korttype:
Ugyldige data
Hvis alternativ B er valgt, kan du velgja mellom dagskort, todagers, tredagers eller ukeskort. Fyll inn aktuelle datoer i skjema under.(må væra innanfor perioden 1.10.-23.12.)
fra og med:
Ugyldige data
Til og med:
Ugyldige data
Bustad under jakta:
Ugyldige data
Kommentar:
Ugyldige data
Det er oppgitt flg medlemmer i jaktlag:
Velg enten alternativ A eller B:
Skriv inn tala:(*) Skriv inn tala:
Ugyldige data
NB! Etter at du har trykket på send vil du få opp en kvitteringsside som bekrefter
at skjema er korrekt utfyllt og sendt. Hvis ikke, er det felt som er glemt, eller
ikke er korrekt utfyllt. Sjekk skjema for feilmelding

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes