Følgjande prisar på jaktkort gjeld for 2017:

 Utanbygdsbuande:

dagskort

kr.

5 dager

kr

uke

kr

sesong 1

kr

Sesong 2 1)

kr

Smårovvilt

1.4. - 31-3. kr

220

880

1100

1650

1210

1

1) Sesong 2 gjelder fra 16. oktober.

Alt salg av jaktkort skjer på inatur.no

Innanbygdsbuande ved salg på inatur.no:

 dagskort

5 dagers

kort kr 

ukekort

kr 

sesongkort

kr 

smårovvilt

kr

 110 440 550  825  1

 Salg av jaktkort skjer både på inatur.no og ved utlegging i forretninger e.l.

Fjellstyret har med heimel i Fjellova fastsett at innanbygdsbuane skal betale halv pris på jaktkort. Dersom kjøp av jaktkort skjer i foretningar e.l.  er prisen den same som for utanbygdsbuande. Ved innlevering av jaktrapport innan 15. januar refunderes halve prisen.

Fjellstyret skriv ut gratis jaktkort til ungdom med alder 14 og 15 år (opplæringsjakt), når jakta utøves i tråd med § 6 i forkrift om jakt og fangst. Ordninga gjeld både innan- og utanbygdsbuende jegere. I periodar  med begrensa salg av jaktkort må det søkast om opplæringskort.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes