Følgjande jaktlag er tildelt elgjakt i Øystre Slidre statsallmenning for perioden 2016-2019:

Jaktfelt Jaktlag v/jaktleder Poststed
Vinsteren  Kjell Ola Orthe  Kvinesdal
Skaget  Rune U. Nilsen   Filtvet
Synhaugen  Rune olsen   Heggenes
Trollåslia  Anne Frugård   Heggenes
Tansberg  Tore Reboli   Rogne
Rognsfeten  Tor Skattebo   Rogne 
Myrebærhammaren  Bjørn Kjetil Mork   Rogne
Flakstad  Hans Anders Skaug   Mysen

 

Søknad og trekning skjer gjennom et samarbeid mellom fjellstyrene og nettportalen INATUR.NO. Trekningsresultatet er ved delegering godkjendt av fjellstyrets administrasjon, før offentliggjøring. Tildeling av jakt er enkeltvedtak og kan påklages til fjellstyret innen 3 uker fra offentliggjøring. Vedtak er gjeldende.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes