På denne siden vil fjellstyret gjøre kjent saker og aktiviteter som er aktuelle for årstiden.
Oversikt:
  • Småviltjakt 2009.
  • Nye jaktregler fra og med 2008.
  • Løse fiskekort på SMS
  • Gratis opplæringsjakt for småviltjegere
  • Rekruttering av ungdom til fiske.
Mer om sakene:

Småviltjakt 2009: All småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning er regulert i perioden 15.9. - 15.10. Søknadsfrist 1. april. Innen søknadsfristen har fjellstyret i år mottatt 886 søknader om jakt. Tildeling er foretatt og alle som har søkt vil få svar. Tilbuds- og avslagbrev ble sendt ut 12. mai. De som får tilbud om jaktkort må betale for jaktkortet innen fristen 1. juni. Kopi av jegeravgift må også sendes inn til fjellstyret innen samme frist. Alle som er tildelt jakt, får også tilsendt en brosjyre med regler. Les disse nøye. Gyldig jaktkort med info. om kvoteregulering, blir sendt ut ETTER linjetaksering er gjennomført. Dvs. første uka i september.


Nye jaktregler i 2008. Fra og med 2008 gjelder nye jaktregler. Alle som jakter i Øystre Slidre statsallmenning har fått disse tilsendt sammen med tilbud om jakt. Andre som ønsker info om reglene kan henvende seg med e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og be om å få reglene tilsendt. Det er tildels omfattende endringer i reglene, så det anbefales at disse leses nøye før jakta starter. Mer om jaktreglene kan leses under "JAKT"

LØSE FISKEKORT MED SMS? Fjellstyret har innført en ordning der du kan løse fiskekort for stangfiske med mobilen. Ved inntasting av ei kode (kode for ulike kort), som sendes til et telefonnummer, får du tilbakemelding til din mobil med betalingsinformasjon og et KID-nummer, som også fungerer som kvittering for fiskekort. Du betaler når du kommer hjem. Løsningen er foreløpig bare tilgjengelig for inntil ukekort. Informasjon om bruk av dette tilbudet finnes på alle fjellstyrets informasjonstavler, og nokre stader som er naturlege utgangspunkt for fisketurer.

Fjellstyret holder gratis jaktkort til ungdom i alder 14 til fyllte 16 år (opplæringsjakt), når jakta utøves i tråd med §6 i forskrift om jakt og fangst. Ordningen gjelder både innen og utenbygdsboende jegere. I perioder som det selges begrenset antall jaktkort (15.9-15.10), må også denne aldersgruppen søke om gratis kort.

Øystre Slidre fjellstyre har innført en ordning med gratis fiskekort for ungdom til og med det året de fyller 20 år. Ordningen gjelder alle som siste året har vært bosatt i Norge.

Vilkår: Gratiskort må løses og medbringes under fisket. Oppsynet vil kreve legitimasjon for alder. Fiskereglene gjelder også for de som benytter gratiskort.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes